Certyfikaty kosmetyków naturalnych i organicznych

Warto wybierać certyfikowane kosmetyki naturalne, ponieważ wtedy stoi za nami nie tylko nasza, siłą rzeczy ograniczona wiedza konsumenta, ale także wiedza specjalistów i autorytet poważnych instytucji certyfikujących. Każda taka organizacja tworzy własny zbiór reguł, które zarówno produkt, jak i wytwórca muszą spełniać aby otrzymać certyfikat.

Reguły te dotyczą takich zagadnień jak:

  • Minimalna zawartość procentowa składników naturalnych i organicznych
  • Dopuszczalna zawartość syntetyków lub ich brak
  • Procesy których można używać do przetwarzania surowców i półproduktów
  • Określenie w jaki sposób traktować wodę podczas definiowania procentowej zawartości składników naturalnych i organicznych

Najważniejsze organizacje certyfikujące kosmetyki naturalne i organiczne

Organizacji certyfikujących jest na świecie wiele, jednak poniżej przedstawiamy te, które certyfikują kosmetyki najczęściej docierające do Polski.

 

eco-cert

Certyfikat ECOCERT

Certyfikuje zarówno kosmetyki naturalne, jak i organiczne. Określił on dwie kategorie produktów nazwami: „kosmetyk ekologiczny” oraz „kosmetyk ekologiczny i organiczny”. Dla obydwu minimalny udział surowców naturalnych i pochodzenia naturalnego wynosi 95 proc a w przypadku kosmetyku ekologicznego i organicznego minimum 10 proc. wszystkich surowców i minimum 95 proc. zastosowanych substancji roślinnych musi być certyfikowanych jako organiczne. Dla kosmetyku ekologicznego wymogi te wynoszą odpowiednio minimum 5 proc. i minimum 50 proc.

cosmebio

Certyfikat COSMEBIO

Wymaga 95% wszystkich składników pochodzenia rolniczego, które mają być ekologiczne. 10% całkowitej masy produktu musi być ekologiczna. Pozwala nawet do 5% zawartości syntetycznych. Certyfikuje tylko francuskich producentów.

soil-association

Certyfikat SOIL ASSOCIATION

Certyfikuje jedynie kosmetyki organiczne. Produkt organiczny jest opatrzony logiem organizacji i napisem „Organic Standard” i musi zawierać minimum 95 proc. surowców organicznych. Innym rodzajem certyfikowanego kosmetyku jest produkt z udziałem surowców organicznych. W takim przypadku jest on też oznaczony logiem oraz napisem: „wyprodukowany z xx% składników organicznych”, przy czym ilość tych komponentów nie może być niższa niż 70 proc.

BDIH

Certyfikat BDIH

Certyfikuje jedynie kosmetyki naturalne, nadając im opatrzony logiem znak „Certified Natural Cosmetic”. Produkt taki musi spełniać wszystkie kryteria. Nie wymaga procentowej zawartości substancji naturalnych oraz certyfikowanych surowców organicznych. Etykieta BDIH widoczna na opakowaniu jest gwarancją kontrolowanego czysto biologicznego produktu kosmetycznego, który jest przyjazny zarówno dla skóry jak i dla środowiska naturalnego.

natrue

Certyfikat NaTrue

Czyli Europejskie Ugrupowanie Interesów Producentów Kosmetyków Naturalnych i Organicznych to międzynarodowa jednostka certyfikująca i zrzeszająca firmy zajmujące się produkcją kosmetyków naturalnych. NaTrue jest gwarancją wsparcia idei kosmetyków naturalnych w Europie poprzez współpracę z międzynarodowymi partnerami, lobbing, naukowy know-how, doświadczenia i ekspertyzy. Certyfikat NaTrue posiadający trzy poziomy definiuje naturalne i ekologiczne produkty kosmetyczne.

ICEA

Certyfikat ICEA - Ethical and Environmental Certification Institute

Włoska organizacja certfikująca żywność i kosmetyki produkowane w sposób przyjazny środowisku. Posiada 11000 członków i 17 filii na świecie.
Kosmetyk naturalny lub organiczny, certyfikowany przez instytut ICEA, to produkt: w którego skład wchodzą wyłącznie substancje dozwolone, który wytworzony został bez dodatku substancji lub materiałów pochodzących z organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO), który nie był testowany na zwierzętach, przy produkcji którego nie stosowano promieniowania jonizującego, który jest wytworzony z pierwotnych produktów pochodzenia rolniczego oraz substancji pochodzących z inwentarza żywego, certyfikowanych we wszystkich możliwych przypadkach.

vegan society

Certyfikat Vegan Society

Znak ten jest przyznawany przez organizację Vegan Society zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii w 1944 roku. Produkty posiadające ten znak są odpowiednie dla wegan, wegetarian oraz osób z nietolerancją laktozy. Certyfikat Vegan Society daje gwarancję, że produkty, które go posiadają spełniają szereg standardów wyznaczonych przez filozofię weganizmu, czyli nie zawierają składników zwierzęcych, nie są testowane na zwierzętach oraz są wolne od składników roślinnych pochodzących z genetycznie modyfikowanych upraw (GMO). Dotyczy to zarówno samego produktu jak i wszystkich składników użytych do jego produkcji.